About UsO nás

Who we areKdo jsme?

We are small software company on the market since 2007 and focusing on manufacturing process. We have experiences with design, delivery and service (worldwide) MES (Manufacturing execution system) and software optimization of process. In short we know how to communicate with manufacturing machines, use their data and send back optimized settings in real time 24/7 to achieve smooth and high quality production.

We understand what means digitalization, IoT and Industry 4.0 as well. In every project we try to bring new innovative approach with using latest available technologies like GPU accelerated computing, cloud, machine learning and many others.

Jsme malá softwarová společnost na trhu od roku 2007 se zaměřením na výrobní proces. Máme zkušenosti s designem, dodávkou a servisem (celosvětově) MES (Manufacturing Execution System) a softwarovou optimalizací procesu. Stručně řečeno, víme, jak komunikovat s výrobními stroji, používat jejich data a posílat zpět optimalizovaná nastavení v reálném čase 24/7, abychom dosáhli plynulé a vysoce kvalitní produkce.

Chápeme také, co znamená digitalizace, IoT a Průmysl 4.0. V každém projektu se snažíme přinést nový inovativní přístup s využitím nejnovějších dostupných technologií, jako je GPU accelerated computing, cloud, machine learning a mnoho dalších.

Optimization of manufacturing processesOptimalizace výrobních procesů

What are we doingCo děláme?

Our world is optimization. We are strongly focusing on innovation and using latest technologies like accelerated GPU computing or cloud to solve optimization tasks for manufacturing processes. Installation sites are located worldwide and each installation is custom adjusted and integrated into local individual customer conditions and existing systems. Show us your challenge, we find a way for you. We cover following 3 parts of manufacturing processNáš svět je optimalizace. Při řešení optimalizačních úkolů pro výrobní procesy se silně zaměřujeme na inovace a používání nejnovějších technologií, jako jsou accelerated GPU computing nebo cloud. Místa instalace jsou rozprostřena po celém světě a každá instalace je přizpůsobena na míru a integrována do místních individuálních podmínek zákazníka a stávajících systémů. Ukažte nám svou výzvu, my pro vás najdeme cestu. Pokrýváme následující 3 části výrobního procesu

CONTACT FORMKONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ask us anythingZeptejte se nás na cokoliv

Allisnet
AddressAdresa

ALLISNET s.r.o.
Prosimerice 177, 671 61                    
Czech Republic
VAT ID: CZ27723968

ALLISNET s.r.o.
Prosiměřice 177, 671 61                    
Česká republika
VAT ID: CZ27723968

ContactsKontakty

E-mail: allisnet@allisnet.cz
Phone: +420 724 860 230

E-mail: allisnet@allisnet.cz
Telefon: +420 724 860 230